Tender 12C1-466 z Osowca

Tender 12C1-466

Jesienią ubiegłego roku otrzymaliśmy informację, że Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetarg pochodzący z początku XX wieku tender serii 12C1. Tender ten pracował przed II wojną światową przy parowozie Tp2. Przeznaczenie go do publicznej sprzedaży mogło wiązać się z zagrożeniem złomowaniem, co stanowiłoby niepowetowaną stratę dla historii kolejnictwa w Polsce – tym bardziej, że pojazd był przez wiele lat przechowywany w zamkniętej hali i utrzymywany we wzorowym stanie technicznym. Sprawą zainteresowaliśmy organy Wojska Polskiego oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwatorowi złożyliśmy wniosek o ochronę prawną pojazdu oraz wykonaliśmy stosowną dokumentację konserwatorską. W dniu 11 kwietnia 2008 r., działając z urzędu na wniosek PSMK, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego tender 12C1-466 (tj. oznaczony jeszcze przedwojenną numeracją), znajdujący się na terenie Jednostki Wojskowej w Osowcu.

Zwróciliśmy uwagę na to, że nowo wpisany zabytek powinien być nadal (niezależnie od tego, kto będzie jego właścicielem) przechowywany w warunkach zabezpieczających go przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.


Film „Generał Nil” w Parowozowni

Zdjęcia do filmu Generał Nil, Skierniewice

Z ekipą filmowa realizującą obraz „Generał Nil” spotkaliśmy się już w lutym, w czasie zimowych zdjęć plenerowych na stacji w Sierpcu. 21 kwietnia, ekipa zjechała do skierniewickiej Parowozowni. Kontynuowano zdjęcia związane z koleją.

Tym razem w filmie zagrały wnętrza dwóch pojazdów ze skierniewickiej kolekcji. W krytym, dwuosiowym wagonie towarowym (G10) realizowana była scena powrotu z syberyjskiego łagru. We wnętrzu pojazdu pasażerskiego – w naszym historycznym Ma 090 802 kręcono scenę rozgrywającą się w polskim pociągu ledwie kilka miesięcy po wojnie. Warto dodać, że wśród podróżnych jadących pociągiem można było dostrzec uczennicę skierniewickiej szkoły muzycznej – Marysię Słojewską, która grając na skrzypcach wraz z akordeonistą przeciskała się przez zatłoczone wnętrze wagonu, zbierając datki za granie patriotycznych piosenek.

Zdjęcia do filmu Generał Nil, Skierniewice

W poniedziałkowych zdjęciach uczestniczył grający tytułową rolę Olgierd Łukaszewicz. Przypomnijmy, że film reżyseruje Ryszard Bugajski, pamiętany z wielokrotnie nagradzanego „Przesłuchania”. Na zakończenie dnia zdjęciowego obydwaj wpisali się do księgi pamiątkowej PSMK.