O ubiegłorocznej rozbudowie ekspozycji urządzeń kolejowej łączności – odcinek 5

Ostatnim do wykonania przed akcją przenosin centrali działaniem było malowanie zbudowanej na nowo konstrukcji ram rzędowych Siemensa. Aby nie zniszczyć nowej podłogi i nie pochlapać świeżych ścian zmontowane na razie prowizorycznie elementy w większości zdejmowano i malowano po raz pierwszy na warsztatach. Elementy wykorzystywane z dawnej konstrukcji – nóżki, słupki, rury odbojowe – najpierw oczyszczano z poprzednich warstw farby, a po umyciu malowano od razu na gotowo. Elementy, których odejmowanie było problematyczne – zakotwione w ścianach krańcowe korytka stalowe – malowano ostrożnie na miejscu. Po nałożeniu i wyschnięciu pierwszej warstwy farby każdy zdjęty element montowano na swoje miejsce już na stałe. Nieco inaczej postąpiliśmy z nóżkami. Te bowiem malowano przed montażem dwukrotnie, po czym podklejano ich spody ochronną warstwą ścinków wykładziny podłogowej.

odc-5-a odc-5-b
Malowanie konstrukcji po raz drugi na miejscu, okazało się być bardzo czasochłonne. Cały czas trzeba było podkładać płachty ochronne na podłogę, no i „tańcować” z drabiną co kawałek.

odc-5-c odc-5-d

Z końcem drugiej dekady sierpnia 2016 prace malarskie przy konstrukcji wsporczej zostały ukończone a sama konstrukcja przygotowana do organizacji właściwych już przenosin i montażu zabytkowych urządzeń.

Na górę strony