Lista fabryczna lokomotyw serii 409Da produkcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy

Nr Nr fabr. Odbiorca
1 1/1990 Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Elektrotechniki Sp. z o.o. ELEKTRIM w Warszawie na eksport dla tureckiej kolei ETIBANK
2 2/1990 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Technicznych „Elektrotechnika” Sp. z o.o. w Warszawie
3 3/1990 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Białymstoku
4 4/1990 Przedsiebiorstwo Państwowe Huta Aluminium „Konin” w Koninie
5 5/1991 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej w Rypinie
6 6/1991 Komunalna Rozlewnia Gazu Płynnego „KORGAZ 4” w Łomży
7 7/1990 Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu
8 8/1991 Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Gorzowie Wielkpolskim
9 9/1989 Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Elblagu. Spichrz nr 25 w Malborku
10 10/1992 „ROLSPED” sp. z o.o w Szczecinie
11 11/1995 „POLSPAN” sp. z o.o. w Szczecinku
12 12/1993 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie
Źródła
  1. Materiały dostarczone przez ZNTK w Oleśnicy S.A
Na górę strony