O ubiegłorocznej rozbudowie ekspozycji urządzeń kolejowej łączności – odcinek 1

Niemal równo rok temu informowaliśmy o rozpoczęciu montażu stałej ekspozycji urządzeń kolejowej łączności. Po przygotowaniu dwóch pomieszczeń, ukoronowanym w styczniu 2016 położeniem w pierwszym z pomieszczeń nowej wykładziny podłogowej, przystąpiliśmy na początek do ustawiania kompletu szaf telefonii nośnej. Szafy przez kilka kolejnych weekendów przeniesiono i umocowano do podłogi oraz (na razie – do czasu zabudowy konstrukcji wsporczej drabinek kablowych) prowizorycznie górą do ścian pokoju.

mdsc_0119 mdsc_0142 mdsc_0144

Szafy, które na czas przenoszenia były opróżnione z wymiennych (i ciężkich) elementów, po ustawieniu skompletowano.
Zakończenie prac przy szafach, pozwoliło na przeniesienie na docelowe miejsce zmagazynowanego stanowiska awiza, pochodzącego z KATS w Skierniewicach (Tesla-Kolin 1951). Awizo to, po podłączeniu, a wcześniej po wykonaniu zewnętrznej renowacji drewnianych elementów, współpracować będzie z ustawioną w pokoju obok centralą typu Siemensa. Kolejowych stanowisk awiza, mamy w naszych zbiorach kilka, na przyszłej ekspozycji ogólnej (planowanej w sąsiadującej sali), w stanie nieczynnym zobaczyć będzie można oprócz opisanego, także niemal identyczne stanowisko produkcji „Siemens & Halske” z roku 1942 oraz stanowisko zminiaturyzowane (Tesla-Kolin 1953) przewidziane do KATS o niewielkiej (do 100) ilości numerów. Oba dodatkowe stanowiska pochodzą z obszaru dawnej Centralnej DOKP.

Na górę strony