Ilostany inwentarzowe MD Skierniewice od 1957 roku

Skierniewicka lokomotywownia na przestrzeni powojennej działalności przeżywała chwile swoich upadków i wzlotów. Ilostany taborowe wahały się dość znacznie, jednak liczba stacjonujących pojazdów trakcyjnych nie spadała poniżej 20 sztuk. Niekiedy – na przykład w 1987 roku – dochodziła do niemal 50 pojazdów trzech trakcji. Średnio jednak – w latach 50-tych, 60-tych i na początku 70-tych – liczba parowozów kształtowała się na poziomie 30-50 sztuk. Zelektryfikowanie w 1972 roku linii Skierniewice – Łuków, będącej podstawowym odcinkiem pracy skierniewickich maszyn, położyło kres stacjonowaniu większych ilości parowozów.

Stan w latach 1957-1966
1957 1959 1961 1963 1965
OKl27 3 szt. 2 szt. 2 szt.
TKr55-1 1 szt.
Tp4 5 szt. 6 szt. 6 szt. 8 szt. 9 szt.
Tr7 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt.
Ty2 16 szt. 6 szt. 13 szt.
Ty45 1 szt. 5 szt. 5 szt.
Ty51 22 szt. 21 szt. 21 szt. 36 szt. 40 szt.
Stan na 01.08.1964 r.
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 169, 260, 291
Tr7 1, 3, 4
Ty45 119, 196, 205, 392, 399
Ty51 100, 113, 116, 123, 130, 152, 162, 163, 165, 170, 173, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 209, 211, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Ty51 9 (oddelegowana do MD Bydgoszcz)
Ty51 174, 190 (oddelegowane do MD Gdynia)
Stan na 01.04.1966 r.
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 169, 260, 261, 291
Tr7 1, 3, 4
Ty45 196, 399
Ty51 4, 19, 42, 62, 100, 113, 116, 123, 124, 130, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.09.1966 r.
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 260, 261, 275, 291
Tr7 1, 3, 4
Ty45 196, 399
Ty51 4, 19, 42, 62, 94, 100, 113, 116, 123, 124, 130, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.01.1967
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 230, 260, 261, 263, 275, 291
Tr7 3, 4
Ty45 196, 399
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 94, 97, 100, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.06.1967
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 230, 260, 261, 263, 275, 291
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 94, 97, 100, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.01.1967 i 01.03.1968
Tp4 27, 67, 118, 146, 153, 230, 260, 261, 275, 291
Tr7 3, 4
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 94, 97, 100, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.07.1969
Tp4 109, 118, 146, 153, 200, 230, 251, 260, 261, 275
Tr7 3, 4
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 92, 94, 97, 100, 111, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.12.1969
Ty2 808, 977, 1256
Tp4 109, 118, 146, 153, 200, 230, 237, 251, 257, 260, 261
Tr7 3, 4
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 92, 94, 97, 100, 111, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Stan na 01.04.1970
Ty2 651, 808, 977, 1256
Tp4 109, 200, 230, 237, 251, 257, 260, 261
Tr7 3, 4
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 92, 94, 97, 100, 111, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 156, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Ty51 20 (przydelegowana z MD Dęblin)
Tr203 111
Stan na 01.09.1970
Ty2 651, 808, 977, 1256
Tp4 200, 230, 237, 261
Tr7 3
Ty51 4, 19, 21, 42, 62, 92, 94, 97, 100, 111, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 162, 163, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226
Tr203 4, 14, 111, 133, 258, 298
SM30 138
Stan na 01.04.1971
Ok1 77, 309 (przydelegowane z MD Ostrołęka)
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246, 1256
Tp4 230
Tr7 3
Ty51 4, 19, 92, 94, 97, 100, 111, 113, 116, 123, 124, 130, 131, 152, 163, 169, 173, 175, 176, 178, 181, 183, 185, 186, 188, 209, 214, 215, 220, 221, 224, 226
Tr203 4, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 258, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.09.1971
Ok1 77
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246, 1256
Tp4 230
Tr7 3
Ty51 4, 19, 92, 94, 97, 111, 116, 124, 152, 163, 181, 214, 220
Tr203 4, 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 258, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.02.1972
OKl27 45
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246, 1256
Tp4 230
Tr7 3
Ty51 19, 94, 97, 111, 116, 124, 152, 163, 173, 181, 188, 214, 220
Tr203 4, 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 258, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.07.1972
OKl27 45
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246, 1256
Ty51 19, 94, 97, 111, 116, 124, 152, 163, 166, 173, 181, 188, 214, 222
Tr203 4, 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 258, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.12.1972
OKl27 45
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246, 1256
Ty51 19, 94, 97, 111, 116, 124, 163, 173, 188, 214, 222
Tr203 4, 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 181, 258, 262, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.02.1973
OKl27 31
Ty2 89, 143, 272, 531, 651, 808, 977, 1246
Ty51 19, 94, 97, 111, 116, 124, 163, 173, 188, 214, 222
Tr203 4, 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 181, 258, 262, 298
Stan na 15.01.1974
OKl27 31
Ty2 89, 143, 220, 272, 333, 531, 651, 808, 977, 1077, 1239, 1244, 1246, 1319
Ty51 94, 173, 188
Tr203 9, 14, 111, 115, 133, 136, 171, 181, 188, 258, 262, 298
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
SM42 219 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 15.06.1974
OKl27 31
Ty2 57, 89, 143, 220, 272, 332, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1319
Tr203 9, 14, 111, 115, 133, 136, 181, 188, 258, 262, 426
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 15.12.1974
OKl27 31
Ty2 57, 89, 143, 220, 272, 332, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1319
Tr203 9, 14, 111, 115, 133, 136, 181, 258, 261, 262, 303, 426
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.02.1975
OKl27 44
Ty2 57, 89, 143, 220, 272, 332, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1319
Tr203 9, 14, 111, 115, 133, 136, 181, 258, 261, 262, 303, 426
SM30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.01.1976
OKl27 34
Ty2 57, 89, 143, 220, 235, 272, 332, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1309
Tr203 9, 14, 111, 115, 133, 136, 181, 261, 262, 362, 426
SP30 138 (przydelegowana z MD Kutno)
Stan na 01.07.1976
OKl27 10
Ty2 57, 89, 143, 220, 235, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1309
Tr203 9, 14, 115, 136, 181, 234, 261, 262, 426
SP30 138
SM30 260
Stan na 01.12.1976
OKl27 10
Ty2 57, 89, 143, 220, 235, 298, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1309
Ty51 113, 162
Tr203 9, 14, 96, 115, 136, 181, 234, 261, 262, 409, 426
SP30 138
SM30 260
SM42 035
Stan na 05.02.1977
OKl27 10
Ty2 57, 89, 143, 220, 235, 298, 333, 531, 603, 651, 808, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1309
Ty51 113, 162
Tr203 9, 14, 43, 96, 115, 181, 234, 262, 409, 426
SP30 138
SM30 260
SM42 035
Stan na 01.08.1977
OKl27 10
Ty2 57, 89, 143, 157, 220, 235, 298, 333, 501, 531, 603, 651, 804, 808, 870, 977, 1018, 1077, 1239, 1244, 1246, 1309
Ty51 108, 113, 162, 221
Tr203 9, 43, 96, 115, 181, 234
SP30 138
SM30 260
SM42 035
Stan na 01.01.1986
Ty2 57, 89, 157, 220, 234, 235, 291, 298, 432, 531, 640, 724, 785, 804, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
SM03 064
SM30 073, 193, 260
SP30 252
SM42 008, 010, 033, 035, 043, 106, 127, 394
Stan na 01.06.1986
Ty2 57, 89, 220, 234, 235, 291, 298, 432, 531, 724, 785, 804, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
SM03 064
SM30 073, 193, 260
SP30 252
SM42 008, 010, 033, 035, 043, 106, 127, 394
Stan na 01.11.1986
Ty2 57, 89, 220, 234, 235, 291, 298, 432, 531, 724, 785, 804, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
Ty2 816, 1018 (przydelegowane z ?)
Ty51 47
SM03 064
SM30 073, 193, 260
SP30 252
SM42 008, 010, 033, 035, 043, 106, 127, 394
Stan na 01.03.1987
Ty2 57, 89, 220, 234, 235, 291, 298, 432, 531, 724, 785, 804, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
Ty2 816, 1018 (przydelegowane z ?)
Ty2 1143 (przydelegowana z MD Suwałki)
Ty51 47
SM03 064
SM30 073, 193, 260
SP30 252
SM42 008, 010, 033, 035, 043, 106, 127, 394
Stan na 10.09.1987
Ty2 57, 220, 234, 235, 298, 432, 531, 724, 785, 804, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 252
SM42 008, 010, 033, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
ET21 199, 214, 219, 264, 269, 272, 319, 326, 381, 485, 548, 594, 595, 596, 619
Stan na 10.02.1988
Ty2 220, 234, 235, 298, 432, 531, 724, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
SM03 064
SM30 073, 193
SM30 165 (przydelegowana z MD Piotrków Trybunalski)
SP30 252
SM42 010, 033, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
SU42 434
ET21 214, 247, 264, 272, 319, 326, 354, 381, 451, 485, 548, 577, 594, 595, 596, 597, 619
Stan na 10.07.1988
Ty2 220, 234, 235, 298, 724, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 252
SM42 010, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
ET21 247, 264, 317, 319, 326, 354, 381, 451, 485, 548, 577
Stan na 01.12.1988
Ty2 220, 234, 235, 298, 724, 808, 870, 1142, 1239, 1309, 1407
Ty2 703, 1318 (przydelegowane z MD Sierpc)
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 252
SM42 010, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
SU42 434
ET21 317, 326, 342, 354, 451, 485
ET22 984, 985, 1110, 1111, 1115
Stan na 01.05.1989
Ty2 220, 234, 235, 298, 724, 808, 870, 1142, 1309
Ty2 1318 (przydelegowane z MD Sierpc)
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 252
SM42 010, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
SU42 434
ET21 317, 451, 485
ET22 613, 830, 984, 985, 1110, 1111, 1115
Stan na 01.10.1989
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 252
SM42 010, 035, 043, 068, 106, 127, 217, 385, 394
SU42 434
ET22 227, 613, 628, 830, 984, 985, 1110, 1111, 1115
Stan na 01.03.1990
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 218, 252
SM42 010, 033, 035, 043, 068, 069, 106, 127, 203, 217, 385, 394
SU42 434
ET22 227, 613, 628, 830, 984, 985, 1110, 1115
Stan na 01.08.1990
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 218, 252
SM42 010, 033, 035, 043, 068, 069, 106, 127, 203, 217, 385, 394
SU42 434
ET22 227, 613, 628, 829, 830, 984, 985, 1115
Stan na 01.01.1991
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 218, 252
SM42 010, 033, 035, 043, 068, 069, 106, 127, 203, 217, 385, 394
SU42 434
ET22 227, 613, 628, 829, 830, 985, 1115
Stan na 31.10.1991, godz. 23:59
SM03 064
SM30 073, 193
SP30 218, 252
SM42 010, 033, 035, 043, 068, 069, 106, 127, 203, 214, 217, 385, 394
SU42 434
ET22 227, 613, 829, 830, 985, 1115

Od 1.11.1991 r. wszystkie lokomotywy przeszły na stan MD Warszawa Odolany.

Opracowanie na podstawie planów wycofań lokomotyw na naprawy, książek kotłowych i formularzy parowozów – Ariel Ciechański.

Na górę strony