1% 2020 szkic

2020

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od ponad 30 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już dziewiąty rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Ponieważ od 2019 r. zmienił się sposób składania rocznych zeznań podatkowych szczególnie apelujemy do Państwa o skorzystanie z przysługującego prawa przekazania 1% podatku i uwzględnienia PSMK w formularzu wypełnionym przez Urząd Skarbowy. Aby nas wesprzeć wystarczy w akceptowanym lub wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Bardziej szczegółowo o przekazywaniu 1% za pomocą platformy Twój e-PIT piszemy tutaj.

Chcąc ułatwić Państwu wspieranie naszej organizacji 1% podatku nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych – od 1.01.2020 r. będzie można wypełniać zeznania podatkowe korzystając z narzędzia PITax przygotowanego przez naszego partnera. Jednym kliknięciem myszy zostaną Państwo przekierowani na stronę umożliwiającą wypełnienie PIT-u on-line (lub zainstalowanie aplikacji do jego wypełnienia) z implementowanym już numerem KRS naszego Stowarzyszenia.

Dzięki Państwa życzliwości w 2019 r. uzyskaliśmy kwotę 42 403,79 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty miały charakter orientacyjny i uległy pewnym korektom).

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2019 pod tym względem należał do bardziej owocnych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem ponad 200 000 zł .
20191020_160736 Najbardziej kosztowny był tu remont kolejnej części świetlika dachu hali wachlarzowej (kanały 4-6) za kwotę 169 368,82 zł. Wsparły go Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (60 000 zł) oraz Samorząd Województwa Łódzkiego (45 000 zł). Wkład własny pokryliśmy z 1% podatku (42 403,79 zł) oraz zbiórki prowadzonej na konto bankowe oraz za pomocą portalu zrzutka.pl (16 570 zł, stan na 10.12.2019 r.) oraz wypracowanych środków własnych. Darczyńcom jeszcze raz dziękujemy za okazane wsparcie!

20191208_122935 Drugim frontem prac budowlanych w 2019 r. był budynek dawnej wieży wodnej. Po wielu latach starań udało się wreszcie zacząć remont obejmujący naprawę fragmentu dachu oraz usunięcie części uszkodzonych tynków kosztowały 44 159,68 zł. Te prace konserwatorskie wsparł Urząd Miasta Skierniewice dotacją w kwocie 25 000 zł. Różnicę pokryliśmy z posiadanych środków własnych.

Także ze środków własnych prowadziliśmy prace naprawcze najstarszych poszyć papowych na dachu hali wachlarzowej i hali maszyn. Działania te powinny odroczyć konieczność nowego remontu kapitalnego w tych miejscach nawet na kilkanaście lat.

67363318_2895638577174031_5805980822737518592_o Urząd Miasta Skierniewice wsparła nas kolejną dotacją na kwotę 16 800,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszej infrastruktury torowej. Dysponując zapasami podkładów i pozostałych materiałów torowych wykonaliśmy kompletną wymianę podkładów na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w ciągu kolejnych najbardziej zdegradowanych fragmentów torów nr 14 i 15 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-spycharką. Warto dodać, że na zakończenie tegorocznych prac specjalistyczna skierniewicka firma FAC Rail nieodpłatnie podbiła w ramach tego projektu tory remontowane w 2018 i 2019 r.

76776570_3235355233202362_8956697843863650304_n Realizowaliśmy kolejny rok z rzędu projekt mający na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni. Dzięki wsparciu Fundacji Banku Satander Polska w kwocie 5 000 zł z programu Tu mieszkam, tu zmieniam, zorganizowaliśmy dwa turnusy obozu wolontariackiego. W jego trakcie realizowane były szerokozakrojone prace porządkowe zarówno na zewnątrz jak również w hali wachlarzowej. Ponadto w ramach tego projektu wydłużyliśmy ogrodzenie oddzielające teren Parowozowni od torów stacyjnych.

20191006_104437 W 2019 r. prócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów realizowaliśmy dwa projekty finansowane ze środków zewnętrznych związane z renowacją taboru. Pierwszy z nich to wagon-platforma z 1912 r. Zaplanowany na 2019 r. pierwszy etap odbudowy objął dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji, która wcześniej – jeszcze na etapie przygotowywania projektu, została starannie wypiaskowana. Następnie wykonano rewizję układu biegowego oraz niezbędne prace ślusarskie i spawalnicze przy podwoziu pojazdu. Ponadto podwozie pomalowane zostało na docelowy czarny kolor. Wykonano również obramowania burt wagonu i przygotowano materiał do ich oszalowania oraz na podłogę. Drugim pojazdem przy którym były prowadzone prace jest lokomotywa Ls60-143. Po częściowym demontażu m.in. kapoty silnika i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami elementów ruchomych jej nadwozie zostało oczyszczone strumieniowo, zabezpieczone antykorozyjnie i częściowo polakierowane. We własnym zakresie kontynuowaliśmy prace zmierzające do pełnego uruchomienia wagonu silnikowego SR71-04.

dsc_0191 mdsc_0662

Malowanie podstawy stojącej skrzyni kluczowej W 2019 r. rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) i poprawa jej estetyki odbywała się wyłącznie ze środków własnych PSMK. W jej ramach zapoczątkowany został remont kluczowej skrzyni stojącej z aparatem blokowym z 1927 r. Drugim eksponatem, którego renowacja odbywa się równolegle, jest dwukomorowy sygnalizator świetlny. Ten konkretny egzemplarz jest dość wczesną powojenną wersją sygnalizatorów Ericssona, prezentujący kilka niespotykanych współcześnie elementów, ale z tego powodu własnie bardzo interesujący.

75308455_3225740877497131_5523813909615607808_o Także z własnych środków kontynuowaliśmy prace przy rozbudowie wystawy urządzeń telekomunikacji kolejowej. Trzeci pokój, w którym ma zostać zmontowana już niedługo centrala automatyczna typu FT-200, przeszedł zaawansowany remont. Najwięcej czasu zajęły prace zduńskie, dzięki którym pomieszczenie zyskało wydajny piec kaflowy, umożliwiający prace także w okresie jesiennych czy zimowych chłodów. Wnętrze dawnego warsztatu napraw prędkościomierzy zostało też pomalowane – wkrótce, po ułożeniu gumoleum, rozpocznie się montaż docelowej ekspozycji.

W 2019 r. odwiedziło nas 5631 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Organizowaliśmy też lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne i szereg innych imprez kulturalnych. Tę działalność będziemy kontynuować również w roku 2020.

W rozpoczynającym się 2020 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu Parowozowni.
Zamierzamy też kontynuować prace przy Ty51-1, TKp 6042, Ls60-143 oraz i dwóch wagonach oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.


2019

Sprawozdania za 2019 r. zamieścimy tutaj po opublikowaniu ich w bazie Narodowego Instytutu Wolności .


Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach opublikowane również (za ostanie lata) w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony