Podziękowania za 1%

We wrześniu Urzędy Skarbowe zakończyły przekazywanie na nasze konto odpisów 1% podatku PIT, zgodnie z deklaracjami złożonymi przy rocznych rozliczeniach przez sympatyków zabytkowej  Parowozowni Skierniewice. Dzięki Państwa uprzejmości i zrozumieniu naszych potrzeb remontowych na konto PSMK wpłynęła kwota 22 918,48 zł, którą w większości postanowiliśmy przeznaczyć na ratowanie zabytkowej substancji Parowozowni – odbudowę dachów zniszczonych przez czas i wpływy atmosferyczne.

Dach po remoncie

Dzięki Państwa wsparciu sfinansowaliśmy całkowitą odbudowę dachu hali wachlarzowej nad stanowiskami nr 10 do 16 (połać zewnętrzna, od strony północnej). Remont  polegał na rozbiórce pozostałości starego, zniszczonego pokrycia (krokwie, deski, papa) dachu, a następnie montażu na dotychczasowej konstrukcji  stalowej nowych krokwi i deskowania pełnego, położeniu dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek blacharskich i niezbędnych prac murarskich. Remont nie wprowadził zmian w kształcie, układzie przestrzennym oraz w konstrukcji dachu oraz innych elementach hali wachlarzowej.

Ponad 45% (10 377,58 zł) otrzymanej kwoty przeznaczyliśmy na wkład własny do projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków publicznych – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki temu łączna wartość wykonanych robót wyniosła 105 377,58 zł, czyli 1 zł podarowana przez Państwo  została pomnożona ponad 10-krotnie.

Dodatkowo wykonaliśmy dokumentację techniczną (remontu świetlika dachowego hali wachlarzowej – uzyskaliśmy już wymagane pozwolenie na budowę.  Do końca roku będzie wykonana dokumentacja techniczna obejmująca m.in. remonty dachów pozostałych budynków na terenie Parowozowni, tak aby w przyszłym roku rozpocząć dalsze prace ratownicze.

Montaż podłogi w piwiarce

Równolegle kontynuowaliśmy remont parowozu Ol49-4 oraz wagonu piwiarki  z 1912 r. – głównie siłami społecznymi, a za otrzymany 1% zakupiliśmy niezbędne farby i akcesoria do malowania.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie i polecamy się Państwa pamięci przy rozliczaniu roku podatkowego 2013. Szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania 1% podatku PIT opublikujemy na naszej stronie  internetowej do końca I kwartału 2014 r.

Na górę strony