Księgoznaki dla PSMK

W połowie ubiegłego roku pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, dr Krzysztof Marek Bąk zorganizował wśród absolwentów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie mini konkurs na ekslibris dla naszego Stowarzyszenia. Z nadesłanych prac czteroosobowe jury międzynarodowe wybrało najlepsze, z których sześć uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami. Laureaci otrzymali dyplomy od PSMK oraz upominki, które przekazali nasi koledzy, Ryszard Bandosz i Marek Moczulski. Podziękować osobiści pomysłodawcy konkursu i niektórym twórcom księgoznaków mogli oni w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu w czasie wernisażu wystawy „10+1. Krzysztof Marek Bąk i studenci I Pracowni Grafiki Cyfrowej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego”. Wernisaż odbył się 22 stycznia bieżącego roku. Wystawa czynna do 14 lutego.

Autorzy prac Kilkoro autorów prac na konkurs ekslibrisu dla PSMK przyjechało na wernisaż wystawy, pierwsi z lewej dr K. M. Bąk i R. Bandosz.

Karolina Gilewicz na tle plansz wystawowych ze swoimi pracami Karolina Gilewicz na tle plansz wystawowych ze swoimi pracami (w prawym dolnym rogu nagrodzony księgoznak dla PSMK).
Fot. Anna Buta-Kluska (Warszawska Galeria Ekslibrisu)

Głównym celem organizowanych przez mnie konkursów wewnętrznych – powiedział dr K. M. Bąk – jest chęć propagowania idei ekslibrisu wśród najmłodszego pokolenia twórców. Choć poziom prac jest zróżnicowany, wydaje mi się, że warto, by studenci mieli przynajmniej świadomość, że coś takiego jak księgoznak istnieje oraz by wiedzieli, jakie są zasady jego tworzenia. (…) Rozbudzone zainteresowania zaowocowały realizacją licznych księgoznaków – u części autorów lista opus ma już kilkadziesiąt pozycji. Pojawiły się pierwsze sukcesy – udziały w międzynarodowych przeglądach, wystawy indywidualne ekslibrisu w kraju i za granicą. Własny rozwój i poszukiwania twórcze staramy się w ramach pracowni wspierać wewnętrznymi konkursami i warsztatami. Do tej pory odbyły się: konkurs na PF-kę, konkurs na ekslibris dla Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz warsztaty In Memoriam Jura Gajdzica. Doczekaliśmy się również dyplomów: magisterskiego Aleksandry Hachuły oraz licencjackiego Ewy Chorążak z zakresu cyfrowego ekslibrisu, co trzeba podkreślić jest bezprecedensowe w skali kraju. 

Wszystkie prace konkursowe dla naszego Stowarzyszenia zostały przekazane do zbiorów PSMK. Po raz pierwszy koleżanki i koledzy mieli możliwość je obejrzeć w czasie spotkania noworocznego w Parowozowni Skierniewice 18 stycznia br. Do tego zbioru kolega Ryszard Bandosz dołączył ekslibris wykonany przez siebie dla Judyty Kurowskiej-Ciechańskiej.

Marek Moczulski


Spotkanie świąteczno-noworoczne

Krata koło SP30-218

Zgodnie z już wieloletnią tradycją,  w styczniową sobotę  (w tym roku 18 stycznia)  odbyło się na terenie Parowozowni Skierniewice, spotkanie świąteczno-noworoczne członków, wolontariuszy i sympatyków PSMK. Było ono jak zwykle okazją do podsumowania mijającego roku, snucia planów na przyszłość i koleżeńskich dyskusji. W spotkaniu, co nas bardzo cieszy,  wzięło udział blisko 40 osób z całej Polski (m.in. Skierniewic, Łodzi, Warszawy, Zamościa, Jaworzyny Śląskiej, Świebodzic, Pruszkowa i Zielonki).

Nowy zwyczaj związany ze spotkaniem zaproponowali nasi najmłodsi Koledzy – wszystkich chętnych zaprosili do integracji nie tylko przy składkowym stole, ale również przy wspólnej pracy. Tym razem można było spalić nabyte dopiero co kalorie przy trwającym jeszcze po zmierzchu wydłużeniu trasy zwiedzania (zbijanie starych tynków) i montażu solidnych krat w hali wachlarzowej. Mamy nadzieję, że ten pomysł przyjmie się na trwale i także za rok będzie można spędzić czas w „szopie” podobnie. Wszystkich zaś spragnionych aktywnego relaksu częściej zapraszamy tradycyjnie co tydzień do Parowozowni.


1% od „ryczałtowców”

1%_mix

Wszystkich, którzy rozliczają się z „fiskusem” do końca styczna 2014 r., zachęcamy serdecznie do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku. W 2013 r. z tego źródła uzyskaliśmy blisko 23 tysiące złotych, które w większości przeznaczyliśmy na kontynuację remontu dachu hali wachlarzowej, pokrycie wynagrodzenia inspektora nadzoru w trakcie robót oraz zakup kilkunastu projektów architektoniczno-budowlanych i kosztorysów inwestorskich umożliwiających kolejne prace remontowe. Znaczna część otrzymanego 1% stanowiła tzw. wkłady własne trzech zadań publicznych (o łącznej wartość 105 000 zł), dzięki czemu otrzymana od Państwa 1 złotówka została pomnożona ponad 8-krotnie. Z pozostałej kwoty kontynuowaliśmy renowację parowozu Ol49-4 i wagonu piwiarki. Dziękujemy.