Prace w długi majowy weekend

Ol49-4, malowanie wiązarów

W czasie tzw. długiego weekendu trwały prace przy obrotnicy oraz przy renowacji parowozu Ol49-4 (akcja „Oleńka”). W obrotnicy wymieniono znaczną część podkładów środkowego ringu. Niemniej jednak zostaje jeszcze sporo prac przy dokończeniu wymiany oraz z poziomowaniem szyny. Parowóz zyskał kolejne oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie powierzchnie. Piszemy o tym, chwaląc jednocześnie ochotników z Kołobrzegu, Torunia, Grudziądza, Brwinowa, Skierniewic, którzy poświęcili swój czas, aby starej, wysłużonej maszynie Ol49-4 przywrócić przynajmniej część dawnej świetności – dziękujemy.

(ipa)


Dzień dziecka w Parowozowni

Dzień Dziecka w Parowozowni, 2009

Także w tym roku, czerwcowy dzień otwarty przygotowany został z myślą o dzieciach. Niespodzianki wcześniej anonsowane przez nas w wypowiedziach radiowych i prasowych stały się faktem. Tak więc, w sobotę 6 czerwca na tory Parowozowni Skierniewice przyjechały zaproszone pojazdy, w starym wagonie przygotowano wystawę modeli tramwajów oraz pokaz cięcia szyny piłą tarczową, a do tego po wydzielonych torach można było przejechać się drezyną ręczną

Warto zauważyć, że w czasie dnia otwartego oprócz małych dzieci odwiedziło nas sporo dorosłych. Nie dziwimy się i cieszymy, że i większe dzieci znalazły w przygotowanym przez nas programie coś interesującego.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasz Dzień Dziecka w Parowozowni był jedną z imprez organizowanych u progu lata na terenie całego kraju Dni Techniki Kolejowej.

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili Dzień Dziecka oraz Dni Techniki Kolejowej w Parowozowni Skierniewice: Panu Wiktorowi Jarzynie za przygotowanie wystawy modeli tramwajów, Zakładowi Linii Kolejowych w Łodzi PKP Polskie Linie kolejowe S.A. za prezentację wózka motorowego WM15, wózka motorowego WM10, pojazdu ratowniczego UNIMOG oraz pokaz cięcia szyny, Centralnemu Zakładowi Spółki PKP CARGO S.A. w Łodzi za prezentację lokomotywy SM42.

Dzień Dziecka 2009, Unimog Wystawa modeli tramwajów w wagonie Stainfurt Pokaz cięcia szyn

(ipa) fot. J. Czerwiński, J. Kurowska-Ciechańska, P. Mierosławski, A. Paszke


Majowy dzień otwarty

Dzień otwarty, wagon Steinfurt

W piękną, słoneczną, pierwszą sobotę maja 198 osób przyszło do Parowozowni na „dzień otwarty”. Pierwsza grupa zwiedzających uczestniczyła także w otwarciu wystawy miniatur malarskich prezentowanych w odrestaurowanym 120-letnim wagonie pasażerskim. Przed wejściem do wagonu-wystawy opowiadaliśmy o historii pojazdu a gość ze skierniewickiego BWA – p. Barbara Walusiak przybliżyła zebranym postać twórcy – Jerzego Korczak-Ziołkowskiego.

Na ścianach wagonu miniatury o tematyce kolejowej znalazły właściwe miejsce. Ocenę wrażeń jakie sprawia sztuka pana Jerzego pozostawiliśmy zwiedzającym. Dotychczas słyszeliśmy tylko wyrazy uznania.

Miniatury Jerzego Korczak-Ziołkowskiego w Steinfurcie

(ipa)


Centrala Siemensa

Centrala KATS, maszynka sygnałowa …uruchomiono magnetonę i maszynki sygnałowe…

Podczas pierwszego majowego weekendu postępował montaż centrali telefonicznej systemu Siemensa. Na swoje właściwe miejsce trafiły dwa stojaki wybieraków grupowych. Wybieraki grupowe oraz liniowe uzupełniono o wyposażenie – puszki przekaźnikowe. Zamontowano ramę stojaka wybieraków wstępnych abonentów grupy „300″ oraz uzupełniano półki stojaka wybieraków grupowych abonentów grupy „200″. Rozpoczęto układanie okablowania na drabinkach kablowych. Uruchomiono magnetonę i maszynki sygnałowe, toteż już w piątek, 1 maja (wcale nie w czynie przerwszomajowym ), po kilku latach przerwy, w słuchawce dało się ponownie usłyszeć miły głos zapowiadający charakterystyczny dla kolejowej łączności meldunek geograficzny: „Skierniewice… Skierniewice… Skierniewice…” oraz nadawany alfabetem Morse’a zgłoszeniowy sygnał skierniewickiej centrali.

Centrala KATS, wybieraki liniowe … „Abonenci” mogą być  połączeni za pomocą wybieraków liniowych…

Na przypadający w sobotę dzień otwarty Parowozowni „teletechnikom PSMK” udało się uruchomić (na razie tylko w ramach demonstracji) możliwość automatycznego połączenia pomiędzy dwoma „abonentami”. „Abonenci” posiadając tymczasowe, dwucyfrowe numery „34″ i „35″ mogą być połączeni między sobą na razie tylko za pomocą uruchomionych wybieraków liniowych.

(pm)


Dni otwarte

Miniatury malarskie Jerzego Korczak-Ziołkowskiego

Od maja do października, zawsze w pierwsze soboty miesiąca, zawsze w godzinach od 11.00 do 14.00, nasza zabytkowa Parowozownia będzie otwierała swoją bramę dla zwiedzających – jest to już piąta edycja „dni otwartych”. Podobnie jak w latach ubiegłych kolekcję starego taboru kolejowego będzie można obejrzeć w grupach z przewodnikiem opowiadającym o historii kolei i dziejach poszczególnych pojazdów. Przewodnik czeka o godzinie 11.00, 12.00 oraz 13.00. Zapewne przebojem sezonu będzie możliwość obejrzenia drugiego w Polsce pod względem wieku, świeżo odrestaurowanego wagonu pasażerskiego – dwuosiowego pojazdu 4 kl. wyprodukowanego dokładnie 120 lat temu. Dodatkowo pierwszy w tym roku „dzień otwarty w Parowozowni” przyniesie zwiedzającym miłą niespodziankę. 2 maja o godzinie 11.00 nastąpi otwarcie wystawy miniatur malarskich Jerzego Korczak-Ziołkowskiego. Tematem wszystkich obrazów jest… kolej. Kto nie zdąży w sobotę (2 maja) może zobaczyć wystawę jeszcze 9 i 16 maja (też w godz. 11.00-14.00), ale już bez zwiedzania Parowozowni.

Wystawa miniatur przygotowana została przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Skierniewicach i jest działaniem równoległym z drugą, podobną wystawą otwartą w galerii BWA w piątek 24 kwietnia. Na wernisażu gościł autor – Jerzy Korczak-Ziołkowski, który przedstawiał swoje prace i uroczo opowiadał o tym, jak wiele ciekawych tematów można odnaleźć wzdłuż kolejowej linii, na stacji albo w starej parowozowni. Wystawa BWA (ul. Reymonta 33a, Skierniewice) jest dostępna do 17 maja (oprócz poniedziałków). Obydwie ekspozycje: w Galerii, i w Parowozowni, honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Skierniewice.

(ipa)


Informacja dotycząca przekazywania 1% podatku

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o odmawianiu przez niektóre urzędy skarbowe przyjęcia zeznania podatkowego, w którym przekazano 1% podatku na Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei informujemy, że: PSMK uzyskało status OPP w czerwcu 2008 roku i dopełniło wszystkich formalności związanych z OPP i 1% w terminie, a wszystkie dane przekazane w trakcie ich dopełniania zostały zaakceptowane przez US właściwy dla miejsca rejestracji stowarzyszenia. Pomimo to docierają do nas informacje o konieczności korekty złożonych zeznań podatkowych w części dotyczącej 1%. Urzędnicy argumentują swoją decyzję brakiem danych o numerze rachunku naszej organizacji w bazie danych. Sytuacja ta dotyczy tylko wybranych Urzędów Skarbowych, które korzystają z nieaktualnej bazy danych OPP. Kwestia przekazywania numerów kont bankowych wewnątrz administracji skarbowej nie może być jednak podstawą do odrzucenia poprawnie wypełnionego zeznania podatkowego. Wynika to z faktu, że wiążące dla US jest obwieszczenie MPiPS opublikowane w Monitorze Polskim nr 96, poz. 827 (PSMK znajduje się na 114/4319 stronie), a nie obecność w bazie kont. Problem ten dotyczy też innych Organizacji Pożytku Publicznego. Jedynym jego rozwiązaniem jest odmówienie korekty zeznania podatkowego w zakresie 1% o ile zostało ono przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urząd nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie NGO w artykule pt. Meandry 1% podatku.

(ZG PSMK)


Okolicznościowe koperty

Koperta okolicznościowa

Ogólnopolskie Koło Zainteresowań „Kolejnictwo” Polskiego Związku Filatelistycznego swoje zebrania stara się organizować w różnych, związanych z koleją, miejscach. Spełniamy ten warunek bezdyskusyjnie, toteż w sobotę, 18 kwietnia gościliśmy w Parowozowni filatelistów. Spotkanie, jak twierdzą zainteresowani, było liczne i owocne. My, przy okazji zobaczyliśmy zestaw wszystkich znaczków, jakie wydała Poczta Polska a są związane z tematem „kolejnictwo” i dowiedzieliśmy się, które z nich są najcenniejsze.

Z okazji spotkania, w nakładzie 200 szt., została wydana specjalna, okolicznościowa koperta. Wzbogaci zbiory polskich pamiątek filatelistycznych poświęconych kolei: jej ludziom, taborowi, historii i obchodzonym rocznicom. Walor jest dla nas o tyle ciekawy, że na kopercie, obok starej fotografii skierniewickiego dworca, umieszczone zostało logo PSMK.

(ipa)


Centrala telefoniczna KATS

Ustawianie stojaków centrali KATS … jest to obecnie jedyny zachowany (…) obiekt…

W ostatnich tygodniach zimy rozpoczęliśmy działania na rzecz udostępnienia kolejnej części kolekcji Stowarzyszenia. PSMK oprócz – najbardziej widowiskowego – taboru, zgromadziło m.in. bogaty zbiór stosowanych w kolejnictwie urządzeń łączności. Wśród zebranych zegarów, aparatów i łącznic telefonicznych jednym z ciekawszych eksponatów jest KATS. Nasz KATS czyli Kolejowa Automatyczna Telefoniczna Stacja pochodzi ze skierniewickiego węzła. Została zakupiona przez PSMK w grudniu 2006 roku ze środków podarowanych przez dwu naszych kolegów. Wtedy właśnie po pięćdziesięciu czterech latach eksploatacji urządzenia skierniewickiej KATS zostały całkowicie wymienione. Wyboru układu (stojaków) centrali dokonał kol. Rafał Undra, mając na względzie zachowanie przekroju funkcjonalności typowej węzłowej KATS układu „1000″. Chodziło o to aby centralę zmieścić w znacznie mniejszym niż dotychczas pomieszczeniu. Nasz „1000″ jest więc nieco odchudzony z najbardziej powtarzalnych elementów, zawierając obecnie, zamiast 500, „jedynie” 200 numerów abonentów wewnętrznych. Zachowano jednakże wybór translacji umożliwiających obsługę połączeń rozmaitych urządzeń – łącznic ręcznych, elementów łączności liniowej, pocztowej itp. – tak jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Pewne podzespoły, nie występujące w łącznicy skierniewickiej zakupiono z likwidowanych central w innych węzłach kolejowych. Jak się orientujemy, jest to obecnie jedyny zachowany do celów muzealnych tego typu obiekt.

Posiadany przez nas KATS jest systemu Strowgera w wykonaniu Siemensa – specjalnie dla kolei opracowanego w końcu lat dwudziestych układu BASA (BAhn-Selbstanschluss-Anlage). Centrale te, instalowane od lat trzydziestych na sieci DRG, w okresie wojny pojawiły się w całej okupowanej Europie, zapewniając jeden z najlepszych systemów łączności. Był to zarazem pierwszy w historii Europy automatyczny system łączności o zasięgu kontynentalnym. Dzięki swoim właściwościom, centrale te – w okresie wojny służyły także polskiemu ruchowi oporu do ścisłego i bezpiecznego określania aktualnego przebiegu linii frontu. Po prostu – wykręcając numery kierunkowe węzłów, sprawdzano, który z nich jeszcze jest czynny… System BASA po wojnie został przyjęty jako typowy dla telefonii PKP w odróżnieniu od innych sieci łączności (pocztowej, resortowych) gdzie jako normalny zastosowano układ Strowgera, produkowany w Polsce od początku lat trzydziestych na licencji angielskiej. Jeszcze dzisiaj, szczególnie starsi pracownicy kolei, telefon kolejowy czasami nazywają „bazowym”…

Telefon kolejowy … starsi pracownicy kolei, telefon kolejowy czasami nazywają „bazowym”…
Telefon kolejowy

Dalszy montaż stojaków centrali KATS … trwają prace nad uruchomieniem centrali…

Skierniewicką centralę wyprodukowały w roku 1951 czeskie zakłady Tesla, które od lat dwudziestych ściśle współpracowały z wytwórniami niemieckimi, opierając się właśnie na systemie Siemensa. Mimo powojennego roku produkcji, nasz eksponat jest ścisłą kompilacją przedwojennego modelu Eb-V/34 i wojennego Eb-V/40. Posiada zresztą, zapewne z wtórnych wymian, bardzo dużo podzespołów pochodzących z okresu wojny. Szczególnie interesujące są elementy nowsze – zmodernizowane podzespoły produkowane przez przemysł krajowy jeszcze w latach siedemdziesiątych. Dzięki temu, a także dzięki troskliwej obsłudze sprawowanej przez skierniewickich pracowników kolejowej telekomunikacji ta półwiekowa centrala do ostatnich dni doskonale funkcjonowała, m.in. zapewniając pełnoautomatyczny ruch telefoniczny pomiędzy siecią kolei a nowoczesną, cyfrową łącznicą miejską TP SA.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem centrali do stanu czynnego. Obiekt po zakupieniu został pod fachowym okiem kol. Rafała zdemontowany, przewieziony i zmagazynowany w taki sposób, aby uchronić go przed uszkodzeniami. Stąd mamy możliwość ponownego uruchomienia tej arcyskomplikowanej maszynerii. KATS ustawiono w parterowym (z uwagi na ciężar), nie podpiwniczonym pokoju w budynku administracyjno-warsztatowym.

(pm)


Nowy rok

Blisko pół setki członków, przyjaciół i sympatyków PSMK składało sobie życzenia na spotkaniu świąteczno-noworocznym. Miało ono miejsce w Parowozowni, w dniu 31 stycznia.

Była to okazja do przełamania się opłatkiem i chwili refleksji nad minionym rokiem a także do spokojnego porozmawiania, do snucia planów, do obejrzenia kolejowych fotografii – plonu ubiegłorocznych poszukiwań historycznych lub artystycznych. Można było także obejrzeć kolekcję taboru PSMK a wśród niej 120 letni wagon „Steinfurt”, którego odbudową w ramach Warsztatów Edukacji Technicznej zajmowała się młodzież w ciągu ubiegłego roku.

Podsumowując miniony rok, Przewodniczący ZG PSMK – Paweł Mierosławski stwierdził, że był to czas w miarę pomyślny dla Stowarzyszenia. Podziękował też za życzenia świąteczne i noworoczne, zarówno składane podczas spotkania jak i te, które napłynęły do PSMK pocztą tradycyjną i elektroniczną. Nasz serwis przyłącza się do podziękowań.

Ol49 i Ty51, Nowy rok

Dwa Giganty przystanęły na ośnieżonych torach.
Zimne wnętrza nie skrywają już ani pary, ani żaru,
Nie widać w nich ruchu, okryła je biała pokrywa.

Dwa Giganty zatrzymane u kresu swej historii
Czekają na lepszy czas pod kopułą zimowego nieba.
Taki czas, który także Gigantom przyniesie wiosnę…

(ipa)