Odwiedziny przedszkolaków

Wizyta przedszkolaków w Parowozowni

23 maja odwiedziły nas dzieci z „zerówki” w przedszkolu nr 3 w Skierniewicach. Wysłuchały opowieści o historii Parowozowni oraz zgromadzonych w niej zbiorów. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz działania obrotnicy oraz ogromny parowóz z wielkimi kołami – remontowana Ol49-4.


Owocarka z 1938 roku

Wagon owocarka

W maju dotarła do Skierniewic długo oczekiwana włoska „owocarka” z 1938 r. produkcji firmy Reggiane. Jest to pierwszy w naszych zbiorach wagon towarowy produkcji włoskiej. Stanowi przykład rozwiązań technicznych niespotykanych w innych naszych eksponatach (żaluzjowe otwory chłodnicze, włoskiego typu trójdzielne resory piórowe, wielkie maźnice umożliwiające długie i szybkie przebiegi). Wagon wyróżnia się długością – jest on najdłuższy spośród dwuosiowych wagonów towarowych zgromadzonych w Skierniewicach.

Dziękujemy kierownictwu Zakładów Mechanicznych „PZL Wola” S.A. w Warszawie za nieodpłatne przekazanie „owocarki” do zbiorów PSMK.

Inna nowość to żuraw wodny dla linii lokalnych – pozyskany został wraz z zaworem czerpalnym i powietrznikiem.


Inauguracja sezonu turystycznego 2007

Inauguracja sezonu turystycznego

5 maja zainaugurowaliśmy trzeci sezon udostępniania Parowozowni zwiedzającym. Wspaniałe majowe słońce i dobra informacja w lokalnych mediach sprawiły, że pierwszy tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Skierniewic ale także z Warszawy, Łodzi i Łowicza, którzy przyjechali indywidualnie lub w większych grupach i z przewodnikami oglądali nasze zbiory.


Pracowity majowy weekend

Długi majowy weekend spędziliśmy niezwykle pracowicie. Przede wszystkim została uruchomiona szatnia „z prawdziwego zdarzenia” dla osób przyjeżdżających do Skierniewic i wykonujących prace na terenie Parowozowni. Dzięki temu luźniejszy stał się korytarz oraz pokoje w części socjalnej. Trwały także działania prowadzące do przywrócenia możliwości korzystania z bieżącej wody.

Przede wszystkim przez wolne dni prowadzone były prace przy renowacji taboru. Szlifowano i zabezpieczano antykorozyjne parowozy Ol49-4, TKp 6042 i oraz tender 12C1. Kontynując rewizję układu biegowego TKb 10672 wylano stopem łożyskowym dwie panewki osiowe. Konieczność ich przetoczenia stała się powodem do przywrócenia sprawności technicznej wytaczarki.