O ubiegłorocznej rozbudowie ekspozycji urządzeń kolejowej łączności – odcinek 2

dsc_0146 Kolejnym, po ustawieniu szaf telefonii nośnej, prowadzonym od połowy marca do maja 2016 roku, etapem budowy ekspozycji łączności, stał się montaż i uzupełnienie części przełącznicy głównej. Przełącznice to ważne elementy każdej centrali automatycznej, umożliwiające jej tworzenie ze specjalizowanych „klocków” czyli pogrupowanych funkcjonalnie odrębnych podzespołów. Taka – dziś, w dobie techniki cyfrowej – powiedzielibyśmy „architektura” telefonicznej stacji dawała możliwość racjonalnego rozłożenia poszczególnych podzespołów na specjalizowane stojaki, ich rozbudowę lub zamianę a przede wszystkim możliwość obejścia awarii.

mdsc_0278 W centralach automatycznych, również kolejowych, rozróżnia się dwa typy przełącznic – główne i pośrednie, różniące się od siebie pełnioną funkcją. Przełącznica główna, to wydzielona część, najczęściej ustawiona w osobnym pomieszczeniu. Stanowi ona – znów mówiąc językiem techniki cyfrowej – zewnętrzny „interfejs” stacji telefonicznej. To tu zbiegają się, z jednej strony (nazywanej stroną liniową) kable abonenckie i międzycentralowe, z drugiej zaś (strona stacyjna) przewody współpracujących z nimi urządzeń centrali. Przełącznica umożliwia dowolne i proste przekonfigurowanie połączeń, w tym np. zamianę numerów abonentów. Przełącznice pośrednie, to w odróżnieniu od głównych, integralne części urządzeń połączeniowych. W przełącznicach pośrednich zbiegają się kable łączące poszczególne stopnie wybierania lub urządzenia pomocnicze umożliwiając dowolną ich konfigurację, a co za tym idzie funkcjonalność centrali jako całości.
Na sieci PKP przyjęło się, że w niewielkich KATS, obsługujących nie więcej niż 300 numerów i z małym ruchem tranzytowym, można było nie stosować odrębnej przełącznicy głównej, wykorzystując do przyjęcia linii zewnętrznych część przełącznicy pośredniej. Tak też postąpiliśmy my, tworząc w roku 2009 pierwotną, wykorzystującą tylko część naszych zbiorów, ekspozycję łączności. Z kolei, w przypadku większych KATS – np. umieszczonych w siedzibach DOKP, przewidywano obok czasami potężnej przełącznicy głównej, dwie a nawet i więcej przełącznic pośrednich, z uwagi na gabaryty całości centrali i konieczność ograniczenia długości kosztownych połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi stojakami.

Tworząc naszą przełącznicę główną, musieliśmy oddać się pracom ślusarskim. Pozyskując bowiem przed laty elementy central KATS mieliśmy możliwość odkupienia i zdemontowania jedynie części – właśnie potężnej – przełącznicy głównej. Posiadaliśmy zatem, najważniejsze dla oryginalności konstrukcji „piony” oraz część zbyt długich stężeń poziomych. Brakowało nam również kompletnej podstawy, którą trzeba było wykonać na nowo. Po skompletowaniu konstrukcji konieczne było jej całkowite oczyszczenie z licznych warstw starej farby, pomalowanie oraz dorobienie estetycznej drewnianej podkładki. Odremontowaną przełącznicę, zaprojektowaną odpowiednio do pojemności eksponowanej centrali, w maju 2016 ustawiono w przewidzianym dla niej miejscu.

Na górę strony