Nowe eksponaty

Cukrownia w Żninie

W sobotę, 21 kwietnia zakończyliśmy kilkudniową akcję transportu kolejnych, interesujących eksponatów. Tym razem otrzymaliśmy w darze od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wagon techniczno-gospodarczy, dawną węglarkę oraz wiertarkę słupową z osprzętem. Oba nowe nabytki pochodzą z Cukrowni w Żninie i oba mają ścisły związek z koleją. Wiertarka, bowiem użytkowana była w warsztatach parowozowni wąskotorowej znajdującej się na terenie Cukrowni.

Nasza ekipa przybyła do Żnina w czwartek 19 kwietnia, aby historyczną maszynę rozmontować i zapewnić jej bezpieczny transport. Podarowany nam wagon należało też przestawić w miejsce dogodne do operowania dźwigiem. Zdemontowaną wiertarkę i osprzęt załadowano do wnętrza wagonu i zabezpieczono w kilka godzin. Następny więc, rezerwowy dzień poświęciliśmy tylko na dopilnowanie załadunku i wyprawienie transportu. Nie zajęło to dużo czasu, toteż ekipa miała możliwość odwiedzenia Muzeum Kolei Wąskotorowych w Wenecji, Muzeum w Biskupinie oraz zawitania na początkową stację Żnińskiej Kolei Powiatowej.

Żnińska Kolej Powiatowa, stacja Wenecja Żnińska Kolej Powiatowa, stacja Wenecja

Wszystkie te miejsca są piękną wizytówką regionu pokazującą jak zabytkowa linia kolejowa może łączyć kilka znajdujących się w bliskim sąsiedztwie turystycznych atrakcji. Z dobrym stanem kolejki, jej widocznym zadbaniem i resztą turystycznych obiektów kontrastuje tylko linia normalnotorowa prowadząca do Żnina. Niestety poza Żninem kolejowo-zabytkowa rzeczywistość nie jest już tak zachęcająca. W powrotnej drodze dokumentowaliśmy fotograficznie upadek stacji Gopło (linia do Kruszwicy), obejrzeliśmy pogłębiającą się zagładę kolejki Sompolińskiej oraz zapoznaliśmy się z niewesoło wyglądającym dniem dzisiejszym wąskotorowego węzła w Krośniewicach. Jakże te mijane widoki były odmienne od pięknych pejzaży ze żnińską kolejką na pierwszym planie. Po drodze pojawiała się nieodmienna refleksja – dlaczego w Żninie można, a w nieodległych przecież Ślesinie, Sompolnie, Krośniewicach już nie?…

Wywóz wagonu technicznego ze Żnina Rozładunek wagonu technicznego ze Żnina

Wyprawiony ze Żnina transport przybył do Skierniewic w sobotę w godzinach porannych. Po zdjęciu wagonu dźwigiem pojazd przetoczono do hali maszyn gdzie z zachowaniem należytej ostrożności wyładowano, a następnie prowizorycznie (jeszcze bez fundamentowania) zmontowano podarowaną nam wiertarkę. Maszyna jest cennym historycznie nabytkiem nie tylko dlatego, że pracowała w warsztatach kolejki cukrowniczej. Pochodzi z powstałej w roku 1880 berlińskiej firmy Schuchardt & Schutte, która do wybuchu I wojny światowej zajmowała się sprowadzaniem do Europy specjalistycznych obrabiarek z rozmaitych wytwórni w USA.

Wiertarka kolumnowa ze Żnina Wiertarka kolumnowa ze Żnina

W okresie wojny, gdy nastąpiła blokada dostaw firma ta, już samodzielnie na większą skalę podjęła produkcję. Sprowadzona do Skierniewic wiertarka pochodzi najpewniej z okresu 1915-1920 i jest przedstawicielem jednego z większych typów tego typu obrabiarek, które firma Schuchardt & Schutte wykonywała w kilkunastu wielkościach, o identycznej konstrukcji. Maszyn jest sprawna i kompletna (wymaga dorobienia tylko jednego koła pasowego w napędzie posuwu), pięknie prezentuje się wśród posiadanych już przez nas dotychczas wiertarek – nożnej z około 1895 roku i elektrycznej z około 1930. Równie interesującym nabytkiem jest wagon – niegdyś węglarka pochodzenia austriackiego z około 1910 roku. Pojazd ten, choć obecnie przebudowany na techniczno-gospodarczy (służył w Cukrowni od lat 1960-tych, jako zaplecze techniczne dla utrzymania torów bocznicy) ma jednak zachowane w zadowalającym stanie podwozie i część oryginalnych słupków pudła. Po odbudowie będzie cennym uzupełnieniem naszej kolekcji węglarek. Wśród tej grupy pojazdów pochodzących z Kolei Hanowerskich, KPEV, PKP, DRG i MAV posiadaliśmy tylko jedną, zupełnie innego typu węglarkę austriacką. Nowo przybyły wagon posiada ostatni numer inwentarzowy PKP: 371 977 Wdnh.

Na górę strony