Dotacje dla PSMK

Miło nam poinformować, że w styczniu złożyliśmy sprawozdania końcowe z realizacji projektów finansowanych przy udziale źródeł zewnętrznych. Łącznie w 2011 r. złożyliśmy pięć wniosków o dofinansowanie. Spośród pięciu złożonych wniosków o udzielenie dotacji cztery zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwie dotacje przyznano ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice (10 000,00 zł oraz 17 000,00 zł), a dwie ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (5000,00 zł i 1750,00 zł). Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadania publicznego „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udzielono na realizację zadań „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei” oraz „Rewitalizację i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą Przybudówka Łowicka”. Otrzymane dotacje stanowiły największe źródło (ponad 1/3) przychodów naszego stowarzyszenia w 2011r. Dwa sprawozdania z realizacji zadań zostały już zaakceptowane.

Remont obrotnicy, nowe pomosty

Najbardziej pracochłonnym zadaniem okazała się Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych. Dzięki dotacji przyznanej nam przez Urząd Miasta Skierniewice przeprowadziliśmy bardzo potrzebny etap remontu „serca” naszej parowozowni, czyli obrotnicy. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy blachy, dzięki którym udało się pokryć ok. 60% powierzchni pomostów obrotnicy. Konstrukcja mostu obrotowego jest dzięki temu zabezpieczona przed szkodliwym wpływem opadów atmosferycznych, a poruszanie się po pomostach jest przede wszystkim bezpieczniejsze.

Szkielet wagonu piwiarki po piaskowaniu

Kolejnym niezwykle ciekawym projektem było Odrestaurowanie zabytkowego „wagonu piwiarki”. Chcemy, aby odbudowany w pełni sprawny, 100-letni wagon poprzez przypomnienie tradycji wyrobu piwa w Skierniewickim Browarze Parowym Władysława Strakacza promował skierniewicki przemysł rolno-spożywczy i tradycje piwowarskie. Niestety, ze względu na ograniczone środki w 2011 r. wykonano tylko pierwszy etap remontu. Udało się nam zgromadzić potrzebne materiały i wykonać niezbędną dokumentację techniczną. Prace zaczęliśmy od rozbiórki pudła i przygotowania wagonu do piaskowania. Po odbiorze oczyszczonego i zabezpieczonego antykorozyjnie eksponatu przystąpiliśmy do napraw i rewizji poszczególnych elementów jego stalowej konstrukcji, układu biegowego i układu cięgłowo-zderznego. Kolejny etap odbudowy wymaga jeszcze szeregu prac, w tym pracochłonnego montażu dwuwarstwowego, izotermicznego poszycia wagonu (podłóg, ścian i sufitu). Umożliwi on również dopuszczenie pojazdu do ruchu i da możliwość jego pełnej prezentacji na wystawach poza Skierniewicami. Kontynuacja prac wymaga pozyskania znacznych środków, stąd mile widziane są darowizny na ten cel.

Wystawa USRK, semafor świetlny Wystawa 25 lat ochrony zabytków kolejnictwa

Zadanie Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei umożliwiło poprawę warunków zwiedzania oraz wykonanie dwóch nowych wystaw. Na nasze zlecenie wykonano oznakowanie zewnętrzne ułatwiające dotarcie do Parowozowni i zamontowano je w porozumieniu z Urzędem Miasta Skierniewice. Przygotowano oznakowanie wewnętrzne ułatwiające poruszanie się po obiekcie, umieszczono plany sytuacyjne i regulaminy zwiedzania oraz zaprojektowano i wykonano według normy z 1906 roku tabliczki z nazwami poszczególnych części obiektu. Ponadto zakupiono materiały i otwarto dwie wystawy tematyczne przedstawiające 25 lat ochrony zabytków kolejnictwa w Polsce i historię urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Przybudówka łowicka

W ramach zadania publicznego Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą Przybudówka Łowicka opracowano niezbędne dokumenty oraz uzyskano pozwolenie na remont. Umożliwiło to złożenie pod koniec listopada wniosku o dofinansowanie remontu (etapu robót) w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków. Zadanie również zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Na górę strony