80-lecie magistrali kolejowej Śląsk-Porty

80-lecie magistrali kolejowej Śląsk-Porty, na grobie inż. Nowkuńskiego

W roku 2013 upłynęło 80 lat od uruchomienia przewozów na całej trasie magistrali kolejowej Śląsk-Bałtyk. Była to największa inwestycja komunikacyjna II Rzeczypospolitej. Dla upamiętnienia rocznicy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Katowice oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach organizują 10-11 października br. w Zawierciu IV Konferencję Naukowo–Techniczną „Stacja Rozrządowa Tarnowskie Góry w 80–lecie funkcjonowania kolejowej Magistrali Węglowej Śląsk – Porty”. Otwierający konferencję referat historyczny przypominający dzieje budowy liczącej ponad 500 km linii kolejowej wygłosi członek naszego Stowarzyszenia – Andrzej Paszke.

Warto dodać, że kilka dni wcześniej (2 października) na Starych Powązkach w Warszawie delegacja Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (Wiesław Pełka –przewodniczący, Stanisław Kokot – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Kobus – członek Prezydium), Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (Judyta Kurowska-Ciechańska, Marek Moczulski i Andrzej Paszke) oraz Maria Balicka złożyła wiązanki biało-czerwonych kwiatów na grobie inż. Józefa Nowkuńskiego (kw. 196) – głównego inżyniera budowy linii. W czasie spaceru odwiedziliśmy także groby ważnych postaci II Rzeczypospolitej: prezydenta RP Ignacego Mościckiego (al. zasłużonych), prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego (al. katakumbowa), ministrów komunikacji Michała Butkiewicza i Alfonsa Kühna (kw. 85) oraz Mariana Piskorskiego (kw. 196).

Na górę strony